เพราะเรื่องเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ บางคนตอนแข็งแรงก็ไมมีอาการใดๆ ทำงานแทบทั้งวัน นอนไปไม่กี่ชั่วโมง แต่พออาการมันปะทุขึ้นมา ก็เป็นหนักและเรื้อรังเกินกว่าจะแก้ไขแล้ว ไปหาหมอแต่ละทีประกันสังคมก็ช่วยจ่ายให้ได้ แต่ก็ไม่ครอบคลุมหากต้องนอนค้างโรงพยาบาลหรือเป็นโรคร้ายแรง ค่ารักษาพยาบาลนั้นไม่ใช่ถูกๆ เลย ดังนั้นวิธีที่จะช่วยเซฟเงินตรงนี้ได้ นั่นคือการซื้อประกันสุขภาพ ก็ถือเป็นการออมเงินเพื่อซื้อชีวิตจากความเจ็บป่วยนั่นเอง
1.ซื้อแบบแยกค่าใช้จ่าย กับ ซื้อแบบเหมาจ่าย
ปัจจุบันการทำประกันสุขภาพส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ แยกค่าใช้จ่ายกับเหมาจ่าย ซึ่งหากเจ็บป่วยไม่บ่อยและค่าใช้จ่ายในการรักษาไม่ได้สูงมากนัก ก็ควรเลือกแบบแยกค่าใช้จ่าย โดยให้เลือกดูโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานและศึกษาราคาค่ารักษา ค่าห้องต่างๆ เมื่อจำเป็นจะต้องพักรักษาตัว จะได้เลือกวงเงินค่าห้องของประกันให้สอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งการประกันแบบแยกจ่ายจะต้องดูในส่วนของวงเงินรักษาต่างๆ อย่างค่าหมอ ค่าผ่าตัด ค่ายาเป็น หากเกินวงเงินก็จะต้องจ่ายเอง
2.ซื้อเฉพาะคุ้มครองผู้ป่วยใน กับ ซื้อเพิ่มเติมผู้ป่วยนอก
การซื้อประกันสุขภาพนั้นมีหลายแบบให้เลือกซื้อ จะมีแบบคุ้มครองผู้ป่วยในกับผู้ป่วยนอก สำหรับผู้ป่วยในนั้นจะสามารถเบิกค่ารักษาจากประกันได้จะต้องมีการพักฟื้นในโรงพยาบาลอย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำและอยู่ในประเภทของ Day Case รักษาเสร็จกลับได้ไม่ต้องแอดมิทนั่นเอง ส่วนผู้ป่วยนอกนั้นหมายถึงผู้ป่วยที่ไม่ต้องมีการพักฟื้นในโรงพยาบาล รักษาเสร็จกลับบ้านได้ ซึ่งจะเป็นการไปรักษาตามคลินิกก็ได้เช่นกัน สามารถเบิกประกันจ่ายแทนได้แต่การทำประกันผู้ป่วยนอกนั้นจะต้องเสียค่าดอกเบี้ยประกันสูงสักหน่อย แต่ก็ช่วยเพิ่มความคุ้มครองให้กับเราได้ยามเจ็บป่วย